cahbrogo.net – sobat cahbrogo, Yamaha LEXi yang merupakan keluarga baru dari MAXI Yamaha telah diperkenalkan ke publik nasional beberapa waktu lalu. Nah, kini giliran regional untuk memperkenalkannya kepada masyarakat daerah.

Advertisements